Academia

PhD Candidate at the Film Studies Department (University of Łódź)

more at academia.edu

Artykuły naukowe w czasopismach punktowanych:

 1. Montaż nowoczesności. Wystawa „Atlas nowoczesności” wobec wybranych wątków filozofii historii sztuki, nr 32 „Magazyn Hybris” (01/2016)
 2. Architektura pamięci w twórczości filmowej Piera Paolo Pasoliniego, w: „Architecturae et Artibus”, nr 24 (2/2015)
 3. Taking Stock of a City by Art. Neo-avant-garde art as a repository for images of Łódź from 1970-1990, w: “Sztuka i Dokumentacja”, nr 12 (1/2015)

Artykuły naukowe w publikacjach zbiorowych:

 1. Pasolini’s Salò, or a biopolitical reading of Sade’s 120 days of Sodoms”, [w:] G. Capuzzo, D. David, S. Felicioni (eds.), Rileggendo Pasolini. Il diritto dopo la scomparsa delle lucciole, Roma 2016, ISBN 978-88-548-9013-8
 2. Obraz jako czynnik anachronistyczny, [w:] Trajektorie obrazów. Strategie wizualne w sztuce współczesnej, red. R. W. Kluszczyński i D. Rode, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015
 3. Pier Paolo Pasolini – historyk sztuki, [w:] III Łódzkie Spotkanie Studentów Historii Sztuki, red. prof. dr hab. Krzysztof Stefański, Łódź 2015
 4. Pasolini a rewolucja ’68, [w:] Vade Nobiscum, red. K. Banaś, R. Stasiak, Łódź 2014

Opublikowane tłumaczenia:

 1. Georges Didi-Huberman, Tragedia kultury, dwa rozdziały z książki tegoż, L’image survivante, Paris 2002, s. 148-98 (tekst o objętości ok. 1,5 arkusza, cytowania w pełni uzgodnione z polskimi wydaniami), tłumaczenie opublikowane w kwartalniku „Kronos”nr 3/2015.

ZNACZĄCY UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH:

 1. Wykonawca w grancie NPRH 2bH 15 0259 83 realizowanym przez Uniwersytet Łódzki\Wydział. Filologiczny, kierownik grantu dr hab. Mariusz. Arkadiusz Gołąb. Zofia Rydet – Dziedzictwo kulturowe i eksperyment fotograficzny, okres uczestnictwa 06.2016-11.2018
 2. Kierownik grantu z dotacji dla młodych naukowców Recepcja myśli Pasoliniego we współczesnych włoskich i zagranicznych badaniach kulturoznawczych, kod projektu: B1611300001398.02, okres uczestnictwa 01.06-31.12.2016, kwerendy i wizyty we włoskich ośrodkach badawczych zajmujących się recepcją twórczości Pier Paolo Pasoliniego

Wygłoszone referaty na międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. Cattolici e cinema in Italia negli anni 40-70, Università degli Studi di Milano, Mediolan, Włochy, 8-10.06.2016, referat: Pasolini’s Dogmatic Empiricism
 2. Shakespeare in Modern Popular Culture, Université d’Artois, Arras, Francja, 14-16.06.2016, referat: Pasolini’s Che cosa sono le nuvole, or Othello staged as Commedia dell’Arte
 3. First International LYNX Center for the Interdisciplinary Analysis of Images” Conference, IMT Lucca, Włochy, 22-25.06.2016, referat: Visual Inventorying. Zofia Rydet’s Sociological Record
 4. NECS Conference: Cultures of connectivity, Brandenburgisches Zentrum für Medienwissenschaften Potsdam, Niemcy, 27-30.07.2016, referat: Rhetoric as a Means of Connectivity in Cinema
 5. Universita degli studi di Perugia, Rileggendo Pasolini: il diritto dopo la scomparsa delle lucciole, 15-18.07.2015, referat: “Salò di Pasolini – una lettura biopolitica di Marquis de Sade”
 6. Uniwersytet Łódzki, NECS Archives of/for the Future, 18-20.06.2015, referat: “Invetorying as an art practice”
 7. Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris, Protest Image. Contesting Powers in Visual Cultures, 05.2015, referat: Pasolini’s Salò as a Biopolitical Reading of Marquis de Sade’s 120 of Sodom
 8. University of Reading, Figures of Transgression, 05.2015, referat: Pasolini’s Salò and the transgression of the film narration
 9. Sapienza University of Rome, NECS Graduate Workshop From Sensation to Synesthesia, 26-27.02.2015, referat: Inventing the senses. Polish new media art and synesthesia
 10. Uniwersytet Łódzki, New Media Histories, 16-18.10.2014, referat: Język nowych mediów wg Andrzeja Różyckiego
 11. King’s College London, Creating Cultures, 5-6.06.2014, referat: Haunting Images
 12. Universita degli studi di Udine i Festiwal Filmforum, NECS Graduate Workshop Media Archeology and Digital Media, 3-4.04.2014, referat: Polish video-art as a symbol of change

Wygłoszone referaty na ogólnopolskich konferencjach naukowych:

 1. Popkultura, kicz i kamp. Współczesne oblicza gatunków telewizyjnych, Uniwersytet Łódzki, 11.03.2016, referat: Wściekłość Pasoliniego, czyli telewizyjna krytyka telewizji
 2. Impuls dadaistyczny w polskiej sztuce i literaturze dwudziestowiecznej, Muzeum Sztuki w Łodzi, 12-13.12.2015, referat: Dadaistyczny mim na strychu
 3. Kinodyskursy, Uniwersytet Łódzki i festiwal filmowy Cinergia, 4-5.12.2015, referat: Pasolini’s Salò, or a biopolitical reading of “120 Days of Sodom”
 4. Translatoryka i Translacje TiT II, Uniwersytet Łódzki, 22.06.2015, referat : La scomparsa delle luciole versus La survivance des luciole. O czytaniu, egzegezie i translacji koncepcji Pasoliniego przez Didi-Hubermana
 5. Popkultura ma tradycję?, Uniwersytet Jagielloński, 17-18.04.2015, referat: Che cosa sono le nuvole Pasoliniego czyli Otello jako Commedia dell’arte
 6. Filmowe oblicza sportu, Uniwersytet Łódzki, 24.02.2015, referat: Twórczość i futbol. Pasoliniego związki z piłką nożną
 7. Spotkania z gatunkami: komedia, Uniwersytet Łódzki, 15-16.05.2015, referat: Commedia jako paradygmat twórczości Pasoliniego
 8. Średniowiecze i historycy. W pierwszą rocznicę śmierci Jaquesa le Goffa, Uniwersytet Łódzki, 10.04.2015, referat: Literatura a historia. Historiograficzny aspekt badań nad literaturą Dantego
 9. III Łódzkie Spotkania Studentów Historii Sztuki, Uniwersytet Łódzki, 12-14.12.2014, referat: Pasolini historyk sztuki
 10. Homo Peregrinus, Uniwersytet Łódzki, 5-6.12.2014
 11. Człowiek a przestrzeń. Swiat i jego kreacje, Politechnika Białostocka, 28-29.11.2014, referat: Poetyka filmów Pasoliniego wobec zagadnień przestrzeni i czasu
 12. Podróż z dokumentem, dokument z podróży, Uniwersytet Łódzki, 13.11.2014, Pielgrzymka ateisty do Ziemi Świętej czyli Sopralluoghi Pasoliniego
 13. Przemiany współczesności: ciało, zdrowie, praca w dyskursie humanistycznym i medycznym, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 10.2014, referat: Salò Pasoliniego jako biopolityczna interpretacja 120 Dni Sodomy Sade’a
 14. Kultura Cyfrowa: nowe umiejętności i wyzwania, Uniwersytet Łódzki, Haunting Images
 15. Humanistyka na progu XXI wieku, Uniwersytet Łódzki, Obraz jako czynnik anachronistyczny
 16. Znikanie Jak zaprezentować sens zjawiska, które bezpowrotnie minęło?”, Bunkier Sztuki, Kraków, Obecność medialna Andrzeja Różyckiego
 17. Obrazy Szekspira, Gdański Teatr Szekspirowski, Che cosa sono le nuvole Pasoliniego, czyli Otello jako Commedia dell’arte
 18. Zdjęcie w filmie. Czytanie przedstawienia fotograficznego w utworach audiowizualnych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 19. VII Łódzka Wiosna Młodych Historyków, Uniwersytet Łódzki, Pasolini a rewolta `68

Stypendia zagraniczne:

 1. Universita per gli stragnieri di Perugia, Włochy, 01.09-31.09.2008, miesięczne stypendium na naukę języka włoskiego
 2. Universita degli studi di Macerata, Włochy, 01.10.2008-31.08.2009, stypendium Erasmus w ramach jednolitych studiów magisterskich Historii Sztuki UŁ
 3. Universita degli studi di Viterbo, Włochy, 20.02-14.07.2015, studia w II semestrze roku akademickiego 2014/15 w ramach stypendium Erasmus+

Nagrody i inne osiągnięcia:

 1. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016
 2. Nagrody III Stopnia Rektora UŁ za działalność w latach akademickich 2013/2014 i 2014/2015 za aktywność w organizacjach doktorantów

Aktywność w strukturach akademickich

 1. Członek komitetu organizacyjnego konferencji NECS Archive of/for the Future, UŁ 18-20.06.2015
 2. Funkcja sekretarza URSD w kadencji 2014-2016
 3. Przedstawiciel doktorantów w Radzie Wydziału Filologicznego UŁ w kadencji 2014-2016
 4. Członek Uniwersyteckiej Komisji Stypendialnej Doktorantów w kadencji 2014-2016
 5. Członek komisji odwoławczej w samorządzie doktorantów w kadencji 2014-2016

Prowadzone zajęcia na UŁ:

 1. Semestr letni 2016/2017: Zarys historii sztuki włoskiej – zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów Italianistyki
 2. Semestr zimowy 2016/2017: Malarstwo i literatura w twórczości filmowej Pier Paolo Pasoliniego– zajęcia fakultatywne dla studentów Kulturoznawstwa UŁ.
 3. Semestr letni 2015/2016: Estetyka Fotografii – zajęcia obowiązkowe dla studentów I roku Kulturoznawstwa UŁ
 4. Semestr letni 2015/2016: Włoska kultura artystyczna XX i XXI wieku – wykład 15 godzin dla studentów V roku Italianistyki
 5. Semestr zimowy 2015/2016: Obrazocentryzm – kultura obrazu – zajęcia modułowe fakultatywne dla studentów I roku Kulturoznawstwa UŁ
 6. Semestr zimowy 2014/2015: Poza dobrem i złem – filozoficzne konteksty filmu Salò Pasoliniego – zajęcia fakultatywne dla studentów Kulturoznawstwa UŁ.

Nierecenzowane artykuły:

 1. Obecność medialna. Eksploracje artystyczne i duchowe Andrzeja Różyckiego, [w:] „Fragile”, nr 2 (24) 2014
 2. Dadaizm w Muzeum Sztuki, [w:] Kronika miasta Łodzi, nr 3 (71) 2015
 3. Miasto zinwentaryzowane przez sztukę, [w:] „Kronika miasta Łodzi” 4 (72) 2015

Książki artystyczne i teksty w katalogach wystaw:

 1. Karol Jóźwiak, Haunting Images, Centre for Creative Practices i Ambasada RP w Dublinie, Dublin 2014 (48 stron)
 2. Haunting Images, tekst w katalogu festiwalu PhotoIreland, Dublin 2014
 3. Fotoandrzejozofia, czyli wywoływanie ducha Zofi Rydet, tekst w katalogu wystawy Zofii Rydet, Muzeum Kinematografii, Łódź 2015

UPOWSZECHNIANIE NAUKI:

 1. Gościnny wykład w Muzeum Sztuki pt.: Stephen Kaltenbach – działanie w ukryciu a objawienie, w ramach wystawy Stephen Kaltenbach. Indeks możliwości.
 2. Kurator wystawy Pasolini presente/a odbywającej się w Palazzo Frisacco w Tolmezzo (Włochy) – otwarcie 11.08..2017
 3. Kurator i współautor instalacji Pamięci/Recollections, Skwer Wolnego Słowa, Warszawa 24.09-23.10.2016, organizator: Fundacja Centrum im. profesora Bronisława Geremka
 4. Autor wystawy Haunting Images w ramach festiwalu Archivio Aperto w Bolonii (otwarcie 01.11.2016)

NAGRODY I INNE OSIĄGNIĘCIA:

 1. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016
 2. Nagrody III Stopnia Rektora UŁ za działalność w latach akademickich 2013/2014 i 2014/2015 za aktywność w organizacjach doktorantów 

Książki artystyczne:

KOR. Pamięci/Recollections, nakład 2000 egzemplarzy,

Haunting Images, Dublin 2014, nakład 600 egzemplarzy, brak ISBN, w ramach Międzynardowego Festiwalu Fotografii w Dublinie PhotoIreland

Zofia Rydet. Inwentaryzacja Wizerunków, nakład 1000 egzemplarzy, Kraków 2013

ИНВЕНТАРИЗАЦЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО, tłum. Pravda Spasova, Sofia 2012

 

Teksty w katalogach wystaw:

Pasolini presenta/e, nakład 1000 egzemplarzy, Tolmezzo 2017

FotoAndrzejoZofia – tekst kuratorski do wystawy Andrzeja Różyckiego, Łódź 2010

Zofia Rydet w: International Meetings of Photography, Plovdiv 2010

Łuk realizmu. Zofia Rydet 1911-2011 – w stulecie urodzin, w: Fotofestiwal, Łódź 2011

The Arc of the Realism, w: PhotoIreland, Dublin 2011

Łódź – Portret wielokrotny – tekst kuratorski do wystawy Inge Hondenbrink, w: Fotofestiwal, Łódź 2012

Photosophy – tekst kuratorski do wystawy Andrzeja Różyckiego w wydanym katalogu wystawy, Dublin 2012 oraz katalog festiwalu PhotoIreland, Dublin 2012

ИНВЕНТАРИЗАЦЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО, tłum. Pravda Spasova, w Month of Photography, Sofia 2012

18-31.07.2014, Vanishing Portraits – a documentation, wystawa/instalacja artystyczna, Galeria Centre for Creative Practices, Dublin, w ramach Międzynardowego Festiwalu Fotografii w Dublinie PhotoIreland